Istiqbolli mavzular

Ushbu havola orqali Siz 12.00.01 – “Davlat va huquq nazariyasi va tarixi. Huquqiy ta'limotlar tarixi, 12.00.10 – “Xalqaro huquq” hamda 12.00.13 – “Inson huquqlari (yuridik fanlar, sotsiologiya fanlari)” ixtisosliklari bo'yicha ilmiy-tadqiqot mavzulari ro'yxati bilan tanishib chiqishingiz va ilmiy tadqiqot mavzusini tanlab olishingiz mumkin.

 

 

         O‘zbekiston Respublikasining yangi tahrirdagi Konstitutsiyasi qabul qilinishi munosabati bilan yurisprudensiya sohasida amalga oshiriladigan tadqiqotlarning asosiy yo‘nalishlariga tavsiyalar:

 

 1. Yangi tahrirdagi Konstitutsiyada ijtimoiy adolat va birdamlik prinsiplari (nazariy-huquqiy tahlil).
 2. Uzbekiston Respublikasi xalqaro munosabatlarning to‘la huquqli sub’ekti (yangicha g‘oyalar va qarashlar).
 3. Yangi tahrirdagi Konstitutsiyada milliy xavfsizlikni ta’minlashning muhim prinsiplarini takomillashuvi.
 4. Yangi O‘zbekistonni qurish jarayonida yangi Konstitutsiya referendumi: nazariy va huquqiy taxdil.
 5. Konstitutsiyaviy islohotlarning mohiyati va ahamiyati: “Yangi O‘zbekiston - yangilangan Konstitutsiya” rakursida.
 6. Yangi tahrirdagi Konstitutsiyada “Inson - jamiyat - davlat”: yangicha normalar va yangicha tizim.
 7. Yangi tahrirdagi Konstitutsiyada inson huquqlarini himoya qilish davlatning konstitutsiyaviy majburiyati: zamonaviy yondashuv.
 8. Yangi tahrirdagi Konstitutsiyada oliy ta’lim muassasalarining akademik erkinligi: huquqiy asoslar va huquqiy tahlil.
 9. Yangi tahrirdagi Konstitutsiyada uy-joyga oid huquqlarning kafolatlari: nazariy va amaliy jihatlari.
 10. Fuqarolar va yuridik shaxslarning sudga murojaat qilishni konstitutsiyaviy tartibi: yangicha normalar va yangicha talqin.
 11. Protsessual huquq tizimida malakali yuridik yordamga bo‘lgan huquq: moddiy va protsessual huquqiy asoslarni yanada takomillashtirish.
 12. Yangi tahrirdagi Konstitutsiyada xorijda yashayotgan Vatandoshlarning huquqiy maqomini takomillashtirish masalalari.
 13. Jinoyat protsessida shaxsning sukut saqlash huquqi.
 14. Yangi tahrirdagi Konstitutsiyada shaxsga doir ma’lumotlarning himoya qilinishi.
 15. Yangi tahrirdagi Konstitutsiya bo‘yicha davlat xizmatiga kirishning dolzarb qoidalari (huquqiy tavsifi va talqini). '
 16. Mehnat huquqiy munosabatlarini takomillashtirish.
 17. Yangi tahrirdagi Konstitutsiyada siyosiy partiyalar faoliyati bilan islohotlar tizimi: istiqboldagi vazifalar sharhi.
 18. Yangi tahrirdagi Konstitutsiyada oila huquqiy munosabatlarning huquqiy asoslarini yanada takomillashuvi: nazariy va amaliy jihatlari.
 19. Konstitutsiyada fuqarolik jamiyati institutlarini takomillashuvi: yangiliklar va istiqboldagi prognozlar.
 20. Soliq siyosatining konstitutsiyaviy asoslarini yanada takomillashtirish masalalari.
 21. Huquq va erkinliklarni himoya qilish usullari: moddiy va protsessual huquq tizimidagi konstitutsiyaviy islohotlar tahlili.
 22. Ijod erkinligi va uni amalga oshirishning yangicha konstitutsiyaviy kafolatlari: milliy va xorijiy tajriba kiyosiy tahlili.
 23. Fuqarolarning qulay atrof-muhitga bo‘lgan huquqini amalga oshirish kafolatlari.
 24. Sud va huquqni muhofaza qiluvchi organlar faoliyatida yangi tahrirdagi Konstitutsiya normalarining to‘g‘ridan-to‘g‘ri qo‘llanishi: nazariya va amaliyot.
 25. Yangi tahrirdagi O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasidagi suveren, demokratik, huquqiy, ijtimoiy va dunyoviy davlat prinsiplari huquqiy tadqiq etish masalalari.
 26. O‘rta va uzoq istiqbolli suveren, demokratik, huquqiy, ijtimoiy va dunyoviy davlatni rivojlantirish konsepsiyalari huquqiy jihatlari.
 27. Majoritar-proporsional shaklga asoslangan saylov tizimi huquqiy asoslarini takomillashtirish: milliy va xorijiy tajriba.
 28. Huquqiy ta’sir choralarini qo‘llashda mutanosiblik prinsipini huquqiy tadqiq etish.
 29. Tergovga qadar tekshiruv jarayonida himoyachi maqomi: milliy va xorijiy tajriba qiyosiy tahlili.
 30. Oliy Majlis palatalari va mahalliy Kengashlar deputatlari korpusini shakllantirishning yangi tartibini huquqiy tadqiq etish.
 31. Advokatura institutini yanada takvmillashtirish va advokatlar faoliyati mustaqilligini ta’minlash masalalari: milliy va xorijiy amaliyot.
 32. Yangi tahrirdagi Konstitutsiyada jinoyat protsessual normalarning tavsifi va kafolatlari: islohotlar mazmuni va talqini.
 33. Sud amaliyotida Konstitutsiya normalarini to‘g‘ridan-to‘g‘ri qo‘llashning huquqiy masalalari: milliy va xorijiy tendensiyalar.
 34. Xususiy mulk daxlsizligi va himoyasini kuchaytirishning konstitutsiyaviy huquqiy asoslarini takomillashtirish.
 35. Sud-huquq tizimi xodimlarining yangi konstitutsiyaviy talablarga rioya etishining huquqiy asoslarini takomillashtirish.
 36. Jamoat xavfsizligini ta’minlashda yangi tahrirdagi O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi normalari talablariga rioya etishning huquqiy mexanizmlarini takbmillashtirish.
 37. Milliy gvardiya tizimida yangi tahrirdagi O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi normalari talablari asosida harbiy xizmatchilar ijtimoiy-huquqiy himoyasini takomillashtirish.
 38. Yangitahrirdagi Konstitutsiya normalari asosida jamoat xavfsizligi sohasiuchun kadrlarni tayyorlashni takomillashtirish.
 39. Ekologik xavfsizlikni ta’minlashda yangi tahrirdagi O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi normalari talablariga rioya etishning huquqiy mexanizmlarini gakomillashtirish.
 40. Io‘l harakati xavfsizligini ta’minlashda yangi Konstitutsiya normalari talablariga rioya etishning huquqiy mexanizmlarini takomillashtirish.
 41. Ommaviy tadbirlar o‘tkazishda inson huquqlarini yangi tahrirdagi O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi normalari talablari asosida ta’minlashning huquqiy mexanizmlarini takomillashtirish.
 42. Surishtiruv jarayonida inson huquqlarini yangi Konstitutsiya normalari asosida ta’minlashning huquqiy mexanizmlarini takomillashtirish.
 43. Yangi tahrirdagi O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi huquqbuzarliklar profilaktikasining huquqiy asoslarini takomillashtirish manbai.
 44. Yangi tahrirdagi O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi asosida jinoyat qonunchiligini takomillashtirish.
 45. Yangi tahrirdagi O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi asosida jinoyat protsessual qonunchiligini takomillashtirish.
 46. Yangi tahrirdagi O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi asosida jamoat xavfsizligi sohasini tartibga soluvchi qonunchilikni takomillashtirish.
 47. Yangi tahrirdagi O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi asosida jinoyat- ijroiya qonunchiligini takomillashtirish.
 48. Yangi tahrirdagi O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining advokatura faoliyatini tartibga soluvchi normalarini amaliyotda qo‘llash mexanizmlarini takomillashtirish.
 49. Tergovga qadar tekshiruv jarayonida yangi tahrirdagi O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi normalarini qo‘llashning huquqiy mexanizmlarini takomillashtirish.
 50. Tezkor qidiruv faoliyatini amalga oshirishda yangi tahrirdagi O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi normalariga rioya etishning huquqiy mexanizmlarini takomillashtirish.
 51. O‘zbekiston Respublikasining tashqi siyosiy faoliyatini konstitutsiyaviy- huquqiy tartibga solinishi.
 52. O‘zbekiston Respublikasining xorijiy davlatlar va xalqaro tashkilotlar bilan hamkorligining shartnomaviy-huquqiy asoslari: nazariy-qiyosiy tahlil.
 53. Davlat organlari faoliyatida inson huquq va erkinliklarini ta’minlanishiga rioya etilayotganini baholaydigan asosiy mezonlarni (KPI) ishlab chiqish masalalari.
 54. Qulay investitsiyaviy va ishbilarmonlik muhitini ta’minlashning konstitutsiyaviy huquqiy asoslari: o‘zbek modeli.
 55. O‘zbekistonda ijtimoiy xizmatlar ko‘rsatishning zamonaviy usullari: nazariy va amaliyot.
 56. Mahalla - muammolarni yechadigan xalqchil tizim: islohotlar ko‘lami va zamonaviy yondashuv.
 57. Yangi tahrirdagi Konstitutsiya: Parlament faoliyatidagi muhim o‘zgarishlar tavsifi.
 58. O‘zbekiston - dunyoviy davlat: yangicha qarashlar va huquqiy tahlillar.
 59. Yangi tahrirdagi Konstitutsiyada davlatning ijtimoiy majburiyatlari (nazariy va huquqiy taxdil).
 60. Yangi tahrirdagi Konstitutsiyada inson huquqlari va kafolatlari.
 61. Yangi tahrirdagi Konstitutsiya: Prezident saylovini o‘tkazishning huquqiy asoslarini yanada takomillashtirish istiqbollari.
 62. Tadbirkorlik faoliyatini davlat tomonidan tartibga solishning asosiy mezonlarini konstitutsiyaviy darajada mustahkamlanishi: yangiliklar tahlili.
 63. Yangi tahrirdagi Konstitutsiya: malakali tibbiy yordam kafolatlarini huquqiy tavsifi.
 64. Yangi tahrirdagi Konstitutsiyada xalqaro shartnomalarning tan olinishi qoidalari: huquqiy asoslari va tadqiq etish muammolari.
 65. Yangi tahrirdagi Konstitutsiyada tashqi siyosat prinsipi sifatida davlatlarning xududiy yaxlitligi prinsipi: nazariy va huquqiy tadqiq etish usullari.

 

 

Powered by GSpeech