Истиқболли мавзулар

Ушбу ҳавола орқали Сиз 12.00.01 – “Давлат ва ҳуқуқ назарияси ва тарихи. Ҳуқуқий таълимотлар тарихи, 12.00.10 – “Халқаро ҳуқуқ” ҳамда 12.00.13 – “Инсон ҳуқуқлари (юридик фанлар, социология фанлари)” ихтисосликлари бўйича илмий-тадқиқот мавзулари рўйхати билан танишиб чиқишингиз ва илмий тадқиқот мавзусини танлаб олишингиз мумкин.

 

 

         Ўзбекистон Республикасининг янги таҳрирдаги Конституцияси қабул қилиниши муносабати билан юриспруденция соҳасида амалга ошириладиган тадқиқотларнинг асосий йўналишларига тавсиялар:

 

 1. Янги таҳрирдаги Конституцияда ижтимоий адолат ва бирдамлик принциплари (назарий-ҳуқуқий таҳлил).
 2. Узбекистон Республикаси халқаро муносабатларнинг тўла ҳуқуқли субъекти (янгича ғоялар ва қарашлар).
 3. Янги таҳрирдаги Конституцияда миллий хавфсизликни таъминлашнинг муҳим принципларини такомиллашуви.
 4. Янги Ўзбекистонни қуриш жараёнида янги Конституция референдуми: назарий ва ҳуқуқий тахдил.
 5. Конституциявий ислоҳотларнинг моҳияти ва аҳамияти: “Янги Ўзбекистон - янгиланган Конституция” ракурсида.
 6. Янги таҳрирдаги Конституцияда “Инсон - жамият - давлат”: янгича нормалар ва янгича тизим.
 7. Янги таҳрирдаги Конституцияда инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилиш давлатнинг конституциявий мажбурияти: замонавий ёндашув.
 8. Янги таҳрирдаги Конституцияда олий таълим муассасаларининг академик эркинлиги: ҳуқуқий асослар ва ҳуқуқий таҳлил.
 9. Янги таҳрирдаги Конституцияда уй-жойга оид ҳуқуқларнинг кафолатлари: назарий ва амалий жиҳатлари.
 10. Фуқаролар ва юридик шахсларнинг судга мурожаат қилишни конституциявий тартиби: янгича нормалар ва янгича талқин.
 11. Процессуал ҳуқуқ тизимида малакали юридик ёрдамга бўлган ҳуқуқ: моддий ва процессуал ҳуқуқий асосларни янада такомиллаштириш.
 12. Янги таҳрирдаги Конституцияда хорижда яшаётган Ватандошларнинг ҳуқуқий мақомини такомиллаштириш масалалари.
 13. Жиноят процессида шахснинг сукут сақлаш ҳуқуқи.
 14. Янги таҳрирдаги Конституцияда шахсга доир маълумотларнинг ҳимоя қилиниши.
 15. Янги таҳрирдаги Конституция бўйича давлат хизматига киришнинг долзарб қоидалари (ҳуқуқий тавсифи ва талқини). '
 16. Меҳнат ҳуқуқий муносабатларини такомиллаштириш.
 17. Янги таҳрирдаги Конституцияда сиёсий партиялар фаолияти билан ислоҳотлар тизими: истиқболдаги вазифалар шарҳи.
 18. Янги таҳрирдаги Конституцияда оила ҳуқуқий муносабатларнинг ҳуқуқий асосларини янада такомиллашуви: назарий ва амалий жиҳатлари.
 19. Конституцияда фуқаролик жамияти институтларини такомиллашуви: янгиликлар ва истиқболдаги прогнозлар.
 20. Солиқ сиёсатининг конституциявий асосларини янада такомиллаштириш масалалари.
 21. Ҳуқуқ ва эркинликларни ҳимоя қилиш усуллари: моддий ва процессуал ҳуқуқ тизимидаги конституциявий ислоҳотлар таҳлили.
 22. Ижод эркинлиги ва уни амалга оширишнинг янгича конституциявий кафолатлари: миллий ва хорижий тажриба киёсий таҳлили.
 23. Фуқароларнинг қулай атроф-муҳитга бўлган ҳуқуқини амалга ошириш кафолатлари.
 24. Суд ва ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар фаолиятида янги таҳрирдаги Конституция нормаларининг тўғридан-тўғри қўлланиши: назария ва амалиёт.
 25. Янги таҳрирдаги Ўзбекистон Республикаси Конституциясидаги суверен, демократик, ҳуқуқий, ижтимоий ва дунёвий давлат принциплари ҳуқуқий тадқиқ этиш масалалари.
 26. Ўрта ва узоқ истиқболли суверен, демократик, ҳуқуқий, ижтимоий ва дунёвий давлатни ривожлантириш концепциялари ҳуқуқий жиҳатлари.
 27. Мажоритар-пропорционал шаклга асосланган сайлов тизими ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш: миллий ва хорижий тажриба.
 28. Ҳуқуқий таъсир чораларини қўллашда мутаносиблик принципини ҳуқуқий тадқиқ этиш.
 29. Терговга қадар текширув жараёнида ҳимоячи мақоми: миллий ва хорижий тажриба қиёсий таҳлили.
 30. Олий Мажлис палаталари ва маҳаллий Кенгашлар депутатлари корпусини шакллантиришнинг янги тартибини ҳуқуқий тадқиқ этиш.
 31. Адвокатура институтини янада таквмиллаштириш ва адвокатлар фаолияти мустақиллигини таъминлаш масалалари: миллий ва хорижий амалиёт.
 32. Янги таҳрирдаги Конституцияда жиноят процессуал нормаларнинг тавсифи ва кафолатлари: ислоҳотлар мазмуни ва талқини.
 33. Суд амалиётида Конституция нормаларини тўғридан-тўғри қўллашнинг ҳуқуқий масалалари: миллий ва хорижий тенденциялар.
 34. Хусусий мулк дахлсизлиги ва ҳимоясини кучайтиришнинг конституциявий ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш.
 35. Суд-ҳуқуқ тизими ходимларининг янги конституциявий талабларга риоя этишининг ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш.
 36. Жамоат хавфсизлигини таъминлашда янги таҳрирдаги Ўзбекистон Республикаси Конституцияси нормалари талабларига риоя этишнинг ҳуқуқий механизмларини такбмиллаштириш.
 37. Миллий гвардия тизимида янги таҳрирдаги Ўзбекистон Республикаси Конституцияси нормалари талаблари асосида ҳарбий хизматчилар ижтимоий-ҳуқуқий ҳимоясини такомиллаштириш.
 38. Янгитаҳрирдаги Конституция нормалари асосида жамоат хавфсизлиги соҳасиучун кадрларни тайёрлашни такомиллаштириш.
 39. Экологик хавфсизликни таъминлашда янги таҳрирдаги Ўзбекистон Республикаси Конституцияси нормалари талабларига риоя этишнинг ҳуқуқий механизмларини гакомиллаштириш.
 40. Иўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлашда янги Конституция нормалари талабларига риоя этишнинг ҳуқуқий механизмларини такомиллаштириш.
 41. Оммавий тадбирлар ўтказишда инсон ҳуқуқларини янги таҳрирдаги Ўзбекистон Республикаси Конституцияси нормалари талаблари асосида таъминлашнинг ҳуқуқий механизмларини такомиллаштириш.
 42. Суриштирув жараёнида инсон ҳуқуқларини янги Конституция нормалари асосида таъминлашнинг ҳуқуқий механизмларини такомиллаштириш.
 43. Янги таҳрирдаги Ўзбекистон Республикаси Конституцияси ҳуқуқбузарликлар профилактикасининг ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш манбаи.
 44. Янги таҳрирдаги Ўзбекистон Республикаси Конституцияси асосида жиноят қонунчилигини такомиллаштириш.
 45. Янги таҳрирдаги Ўзбекистон Республикаси Конституцияси асосида жиноят процессуал қонунчилигини такомиллаштириш.
 46. Янги таҳрирдаги Ўзбекистон Республикаси Конституцияси асосида жамоат хавфсизлиги соҳасини тартибга солувчи қонунчиликни такомиллаштириш.
 47. Янги таҳрирдаги Ўзбекистон Республикаси Конституцияси асосида жиноят- ижроия қонунчилигини такомиллаштириш.
 48. Янги таҳрирдаги Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг адвокатура фаолиятини тартибга солувчи нормаларини амалиётда қўллаш механизмларини такомиллаштириш.
 49. Терговга қадар текширув жараёнида янги таҳрирдаги Ўзбекистон Республикаси Конституцияси нормаларини қўллашнинг ҳуқуқий механизмларини такомиллаштириш.
 50. Тезкор қидирув фаолиятини амалга оширишда янги таҳрирдаги Ўзбекистон Республикаси Конституцияси нормаларига риоя этишнинг ҳуқуқий механизмларини такомиллаштириш.
 51. Ўзбекистон Республикасининг ташқи сиёсий фаолиятини конституциявий- ҳуқуқий тартибга солиниши.
 52. Ўзбекистон Республикасининг хорижий давлатлар ва халқаро ташкилотлар билан ҳамкорлигининг шартномавий-ҳуқуқий асослари: назарий-қиёсий таҳлил.
 53. Давлат органлари фаолиятида инсон ҳуқуқ ва эркинликларини таъминланишига риоя этилаётганини баҳолайдиган асосий мезонларни (KPI) ишлаб чиқиш масалалари.
 54. Қулай инвестициявий ва ишбилармонлик муҳитини таъминлашнинг конституциявий ҳуқуқий асослари: ўзбек модели.
 55. Ўзбекистонда ижтимоий хизматлар кўрсатишнинг замонавий усуллари: назарий ва амалиёт.
 56. Маҳалла - муаммоларни ечадиган халқчил тизим: ислоҳотлар кўлами ва замонавий ёндашув.
 57. Янги таҳрирдаги Конституция: Парламент фаолиятидаги муҳим ўзгаришлар тавсифи.
 58. Ўзбекистон - дунёвий давлат: янгича қарашлар ва ҳуқуқий таҳлиллар.
 59. Янги таҳрирдаги Конституцияда давлатнинг ижтимоий мажбуриятлари (назарий ва ҳуқуқий тахдил).
 60. Янги таҳрирдаги Конституцияда инсон ҳуқуқлари ва кафолатлари.
 61. Янги таҳрирдаги Конституция: Президент сайловини ўтказишнинг ҳуқуқий асосларини янада такомиллаштириш истиқболлари.
 62. Тадбиркорлик фаолиятини давлат томонидан тартибга солишнинг асосий мезонларини конституциявий даражада мустаҳкамланиши: янгиликлар таҳлили.
 63. Янги таҳрирдаги Конституция: малакали тиббий ёрдам кафолатларини ҳуқуқий тавсифи.
 64. Янги таҳрирдаги Конституцияда халқаро шартномаларнинг тан олиниши қоидалари: ҳуқуқий асослари ва тадқиқ этиш муаммолари.
 65. Янги таҳрирдаги Конституцияда ташқи сиёсат принципи сифатида давлатларнинг худудий яхлитлиги принципи: назарий ва ҳуқуқий тадқиқ этиш усуллари.

 

Belgilangan matnni tinglash uchun quyidagi tugmani bosing Powered by GSpeech